Sẽ thanh tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm Uber

  • 05/01/2015 06:32
  • 1 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài

ANTĐ - Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời về hoạt động của Công ty Uber tại Việt Nam.

Bộ GTVT cho rằng, Công ty Uber là một đơn vị kinh doanh về công nghệ theo Giấy phép kinh doanh đã được UBND TP.HCM cấp và không kinh doanh vận tải. Vì vậy, Công ty Uber không phải là đối tượng quản lý của Bộ GTVT. Tuy nhiên, để bảo đảm Uber hoạt động tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, Bộ GTVT đã yêu cầu Công ty Uber chỉ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh về giấy phép, phương tiện, lao động… theo đúng quy định.

Bộ GTVT cũng yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã hoặc sẽ ký hợp đồng với Công ty Uber phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật khi cung cấp phương tiện, lái xe có sử dụng phần mềm ứng dụng Uber; đặc biệt là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo thực hiện thanh tra đột xuất và định kỳ đối với hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber.

Tin cùng chuyên mục