Sẽ đưa vụ việc tại toà nhà 45 Võ Thị Sáu ra tòa án giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư, xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến toà nhà 45 Võ Thị Sáu, một số nhà đầu tư vào tòa nhà đã bày tỏ quan điểm không đồng tình. Trước tình thế này, Công ty Vimedimex cho biết, sẽ đưa vụ việc ra Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Cụ thể, theo Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư, xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến Toà nhà 45 Võ Thị Sáu do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành, các thông tin được nêu tại Báo cáo kiểm toán thể hiện khả năng nguồn vốn của Dự án chưa đảm bảo và không phù hợp với quy định về đảm bảo vốn trong xây dựng công trình xây dựng tại Nghị định số 52 và Luật Xây dựng năm 2003. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện Dự án trên thực tế đã không được đảm bảo theo đúng phê duyệt tại Quyết định phê duyệt thực hiện Dự án của Tổng Công ty Dược.

Dự án đã được điều chỉnh quy hoạch nhiều lần về quy mô dự án. Tuy nhiên, việc thay đổi này chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu chỉ căn cứ vào hồ sơ mà Công ty kiểm toán nhận được thì việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng của Dự án Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu là chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ tài liệu mà Công ty Kiểm toán nhận được từ Ban Chỉ đạo Kiểm toán cung cấp thì việc phân chia kết quả hợp tác đầu tư cho 45 nhà đầu tư với diện tích hữu dụng bàn giao thực tế là: 7.047,50m2. Diện tích hữu dụng thực tế xác định lại là: 5.351,24 m2, chênh lệch diện tích hữu dụng bàn giao thừa cho 45 nhà đầu tư là: 1.696,26m2.

Đơn vị kiểm toán cho rằng, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2006 và Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 không có quy định về việc phân chia kết quả hợp tác đầu tư đối với dự án xây dựng công trình thương mại. Việc quy định về phân chia kết quả hợp tác đầu tư trong các Hợp đồng góp vốn chưa có căn cứ trong quy định của các văn bản luật chuyên biệt về bất động sản này.

Theo đánh giá của Công ty kiểm toán, thẩm quyền phê duyệt đối với việc thực hiện Dự án Tòa nhà Cilight Tower chưa được đảm bảo. Có thể nhận định là Dự án xây dựng Toà nhà Citilight Tower là chưa đủ minh chứng pháp lí về việc đáp ứng đầy đủ quy định về thẩm quyền phê duyệt theo quy định của các văn bản pháp luật dẫn chiếu ở trên.

Bởi vì: (i) Không có tài liệu, căn cứ thể hiện sự phê duyệt, thông qua của Bộ Y tế đối với Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Citilight Tower; (ii) Không có căn cứ thể hiện chính xác các Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược là sự phê duyệt đối với Dự án Toà nhà Citilight Tower hiện nay (với mục đích kinh doanh thương mại) hay là sự phê duyệt đối với một công trình xây dựng khác đã dự kiến được xây dựng tại địa chỉ số 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (có mục đích là trung tâm thương mại dược phẩm và văn phòng). Nếu thực tế có văn bản để chỉ ra rằng: các Quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược là đối với một Toà nhà trung tâm thương mại dược phẩm và văn phòng hoàn toàn khác thì việc thực hiện Dự án Toà nhà Citilight Tower sẽ chưa phù hợp về thẩm quyền khi không có bất kì sự phê duyệt, đồng ý từ bất kì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nào (bao gồm cả Tổng Công ty Dược Việt Nam).

Công ty kiểm toán cũng cho rằng thẩm quyền ký kết các Hợp đồng góp vốn của Công ty Xuất nhập khẩu y tế II khi thực hiện Dự án Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu chưa được đảm bảo.

Căn cứ vào các dẫn chiếu nêu tại báo cáo kiểm toán, Công ty kiểm toán đề nghị các bên liên quan xem xét vấn đề về tính pháp lý của hợp đồng.

Theo đơn vị kiểm toán, tổng giá trị vốn góp thực tế của nhà đầu tư là 51.056.056.717 đồng; Tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là 96.843.227.279 đồng. Như vậy tỷ lệ tổng giá trị vốn góp thực tế của nhà đầu tư trên tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là: 51.056.056.717 đồng/96.843.227.279 đồng = 52,72%.

Hiện tại Ban Chỉ đạo Kiểm toán chưa xác định được cơ sở để tính ra đơn giá xây dựng dự kiến 7.857.143 đ/m2 để làm cơ sở phân chia diện tich cho các nhà đầu tư năm 2007. Tổng diện tích sàn hữu dụng đã phân chia cho các nhà đầu tư tương ứng với phần vốn thực góp là 6.498,2 m2 tương đương 64,2% tổng diện tích sàn hữu dụng của tòa nhà.

Tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là 96.843.227.279 đồng; Suất đầu tư hữu dụng/m2 thực tế là 96.843.227.279 đồng/10.150 m2 = 9.541.205 đồng/m2. Do vậy, tổng diện tích sàn hữu dụng thực tế nhà đầu tư được hưởng là 51.056.056.717 đồng/ 9.541.205 đồng/m2 = 5.351,24 m2, tương đương với tỷ lệ giá trị góp vốn thực tế trên tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là 52,72%.

Do đơn giá xây dựng thi công thực tế/m2 của dự án khi quyết toán công trình tăng lên 9.541.205 đồng/m2 (tương đương 1,21 lần đơn giá xây dựng dự toán ban đầu là 7.857.143 đồng /m2) nên dẫn đến chênh lệch tỷ lệ diện tích sàn hữu dụng đã bàn giao thực tế cho nhà đầu tư nhà đầu so với diện tích hữu dụng nhà đầu tư góp vốn thực tế theo giá trị quyết toán công trình là: 6.498,2 m2 - 5.351,24 m2 = 1.146,96 m2, giá trị diện tích thực tế bàn giao nhận nhiều hơn diện tích so với vốn góp thực tế là: 17,65%.

Như vậy, có thể thấy, quan hệ góp vốn giữa Vimedimex và các chủ thể góp vốn trên thực tế có nhiều vấn đề cần phải làm rõ ràng và minh bạch. Từ khi Tòa nhà đi vào khai thác đến nay, Vimedimex đã phải chi trả liên tục khoản tiền lợi nhuận chênh lệch so với số tiền thực góp và so với số diện tích nhà đầu tư được hưởng. Bên cạnh đó, số tiền đã góp của các nhà đầu tư đang đang tồn tại một số vấn đề về chứng từ hợp pháp và hợp lý cần phải được làm rõ.

Theo quy định của pháp luật, khi số tiền không đi kèm chứng từ hợp lệ thì sẽ không đủ căn cứ pháp lý để được ghi nhận hợp pháp trong sổ sách và không đủ chứng cứ hợp pháp để công nhận khoản vốn góp này. Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, cần xác định cụ thể và chính xác các số liệu, sửa chữa những bất cập đang tồn tại, hoàn thiện các công việc theo đúng thực tế. Đồng thời, cần xác định cụ thể các hành vi làm sai và lỗi của những cá nhân trong vụ việc để xác định rõ trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, khi phát hiện những vi phạm pháp luật, nếu không có hành vi tương ứng để khắc phục và khai báo trong trường hợp pháp luật có quy định thì chính Công ty và những chủ thể đại diện hợp pháp cho Công ty còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm tương ứng vì cố ý che giấu hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Vimedimex là Công ty vẫn còn vốn sở hữu của Nhà nước, trách nhiệm của pháp nhân và các cá nhân liên quan càng cần cẩn trọng và tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo đơn vị kiểm toán, với các tài liệu mà Ban Chỉ đạo Kiểm toán cung cấp và các dẫn chiếu nêu trên, “nhận thấy tính hiệu lực của Biên bản thoả thuận chuyển nhượng phần vốn góp có cơ sở để xác định vô hiệu”. Cùng với đó, “trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tế thực hiện, việc các chủ thể kí Hợp đồng góp vốn, hợp tác nhận bàn giao diện tích thương mại sau khi Toà nhà 45 Võ Thị Sáu xây dựng xong và chuyển nhượng phần vốn góp cho các chủ thể mới, các chủ thể mới tiếp tục kí hợp đồng góp vốn xây dựng Toà nhà 45 Võ Thị Sáu là chưa phù hợp quy định của pháp luật, có căn cứ pháp lý để xác định vô hiệu”…

Sau khi báo cáo trên được công khai, một số nhà đầu tư đã bày tỏ quan điểm “không công nhận kết quả kiểm toán của AASC”.

Trước diễn biến này, để đảm bảo tính pháp lý, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Vimedimex cho biết, sẽ đưa vụ việc ra Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Liên quan tới dự án này, Vimedimex cũng đã ban hành văn bản số 522/CV-VMD ngày 13 tháng 8 năm 2020 gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam về việc xin ý kiến chỉ đạo đối với Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư, xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến Toà nhà 45 Võ Thị Sáu của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ngày 25-8-2020, Tổng Công ty Dược Việt Nam ban hành Văn bản số 520/TCTD-KHĐT phản hồi nội dung xin ý kiến của Công ty Vimedimex, trong đó có nội dung:

“Hiện nay, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP là công ty cổ phần có tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước là 65% và Tổng công ty đang sở hữu 10,23% vốn Điều lệ của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex.

…Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP không được báo cáo xin ý kiến và tiếp cận đầy đủ các hồ sơ liên quan đến Hợp đồng góp vốn cũng như Hợp đồng cho thuê văn phòng tại Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh nên không có cơ sở để đánh giá đầy đủ tính pháp lý của các hồ sơ này.

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP đề nghị Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex:

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, pháp luật về hợp đồng, về tài chính, kế toán và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Sử dụng đất, tài sản tại Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đúng mục đích và các quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.