Sẽ có thang đo tiêu chuẩn đại học

ANTD.VN - Trước lo ngại về việc Bộ GD-ĐT “thả” đầu vào đại học với việc bỏ điểm sàn xét tuyển thì việc kiểm định cơ sở đại học đang được thiết kế theo chuẩn quốc tế.

Các trường đại học trong nước sẽ bắt buộc phải tham gia kiểm 

Thông tin mới nhất từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, để các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá theo một thang đo đồng nhất với các trường trong khu vực và quốc tế, Bộ dự kiến đưa ra quy định mới về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Bộ tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường ĐH ASEAN (AUN-QA) mới ban hành tháng 7-2016.

Các cơ sở giáo dục đại học phải hoàn thành việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đến hết ngày 30-6-2017. Việc đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục này được thực hiện cho đến hết ngày 31-12-2017. Việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện cho đến hết ngày 30-6-2018.

Đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo bộ đánh giá mới chỉ có hiệu lực trong thời gian 5 năm. Bộ GD-ĐT yêu cầu, hai năm rưỡi sau khi được công nhận, cơ sở giáo dục đại học phải được cơ quan chức năng thực hiện rà soát giữa chu kỳ.

Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn giá trị mà cơ sở giáo dục vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận.

Đáng lưu ý là các trường tham gia kiểm định nhưng không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ bị hạn chế quyền tự chủ. Nếu liên tục 3 năm sau đó vẫn không thực hiện cải tiến chất lượng để được công nhận, cơ sở sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh.

Bộ tiêu chuẩn gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí chia thành 4 nhóm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược (8 tiêu chuẩn, 37 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống (4 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng (9 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí); Kết quả hoạt động (4 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí).

Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng khi có điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng nhóm đều đạt từ mức 3,5 điểm trở lên và không có tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 điểm. Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành và có hiệu lực trong thời gian 5 năm, các cơ sở giáo dục cũng có thể đăng ký để đánh giá thêm theo quy định mới.