'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 1'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 2'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 3'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 4'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 5'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 6'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 7'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 8'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 9'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 10'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 11'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 12'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 13'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 14'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 15'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 16'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 17'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 18'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine? ảnh 19

'Sát thần' Kalibr Nga tấn công trực diện NATO nếu khối quân sự này can dự vào Ukraine?

ANTD.VN - "Sát thần" Kalibr Nga sẽ được phóng với số lượng lớn để hủy diệt các mục tiêu của NATO trong trường hợp khối này can dự vào Donbass, miền Đông Ukraine.