Sáng ngời những chiến công của chị em phụ nữ CAND

  • 07/03/2018 16:19
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 7-3, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Phụ nữ Công an nhân dân - Những chặng đường lịch sử”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND dự và đồng chủ trì hội thảo. Bà Hoàng Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng dự hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ, trong suốt 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, chị em phụ nữ đã luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ.

Trưởng thành từ thực tiễn công tác, đến nay, có 2.000 cán bộ nữ được bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trong đó nhiều đồng chí giữ chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an, Cảnh sát PC&CC  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…  Sáng ngời những chiến công của chị em phụ nữ CAND ảnh 1

Những tham luận tại hội thảo đã làm sáng rõ thêm nhiều chiến công của phụ nữ CAND qua các thời kỳ lịch sử

Tại Hội thảo, các đại biểu là các nhà khoa học GS.TS Hồng Vinh; GS.TS Vũ Minh Giang, Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ngọc Tươi; đồng chí Nguyễn Thị Hải, cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam; đại biểu phụ nữ Công an các đơn vị địa phương bằng những dẫn chứng cụ thể từ thực tiễn đã tập trung thảo luận, làm rõ và đầy đủ hơn vai trò và những đóng góp của phụ nữ CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy đảng đối với phụ nữ và công tác phụ nữ trong CAND. Nhiều ý kiến cũng đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác phụ nữ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ CAND trong tình hình mới…

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận các ý kiến đưa ra tại hội thảo, đồng thời nêu rõ, để tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững phụ nữ CAND, cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND phải quan tâm công tác cán bộ nữ, coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng của từng đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tiễn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch hành động Bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020.

Hội Phụ nữ Bộ Công an và các cấp Hội Phụ nữ tập trung làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ CAND. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động để đủ sức tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phụ nữ, gia đình, trẻ em và thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò và thế mạnh của phụ nữ Công an trên tất cả các lĩnh vực. Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng nhấn mạnh, phụ nữ CAND cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ CAND thực sự gương mẫu, xác rõ mục đích, động cơ phấn đấu, rèn luyện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành Công an; tích cực rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng phụ nữ CAND thực sự “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục