Sách của NXB Lao động bị đình chỉ phát hành

ANTĐ - Trước lỗi in ấn cẩu thả, áo bìa của sách ghi “Nhà xuất bản Lao động” nhưng mặt gáy lại là logo “Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin”, Cục Xuất bản vừa chính thức có quyết định đình chỉ phát hành đối với tác phẩm “So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình của người Việt” của tác giả Hoàng Kim Ngọc. 

Đây là một tác phẩm thuộc dự án sách 240 tỷ đồng, do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam liên kết với các nhà xuất bản thực hiện. Theo yêu cầu của Cục Xuất bản, NXB Lao động phải thay áo bìa, đăng đính chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh đó, kiểm điểm, rà soát lại khâu biên tập, đọc duyệt. Việc khắc phục sự cố này phải có kết quả trước ngày 27-11.