'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 1'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 2'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 3'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 4'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 5'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 6'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 7'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 8'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 9'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 10'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 11'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 12'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 13'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 14'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 15'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 16'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 17'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực ảnh 18

'Rồng lửa' Tor-M2DT tạo ô bảo vệ căn cứ Nga tại Bắc Cực

ANTD.VN - "Rồng lửa" Tor-M2DT có thể mang tối đa 16 tên lửa phóng thẳng đứng với tầm hỏa lực 500 m-12 km, độ cao 6 m-10 km và thời gian phản ứng chiến đấu chỉ chưa đầy 5 giây.