Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?

Robot chó M-81 mang súng phóng lựu Nga vừa ra mắt là công nghệ Trung Quốc?

ANTD.VN - Nga vừa tiết lộ nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống robot chó M-81 trong triển lãm kỹ thuật quốc phòng Army-2022. Robot này trang bị súng phóng lựu và có thể bắn trúng chính xác mục tiêu. Tuy nhiên ngay sau đó truyền thông quốc tế phát hiện ra sự tương đồng giữa M-81 và Go1 của Trung Quốc.