Ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà NộiRa quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà Nội

Ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2023 tại Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 15-11, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo sự chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.