Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 1Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 2Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 3Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 4Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 5Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 6Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 7Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 8Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 9Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 10Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 11Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 12Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 13Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31 ảnh 14

Những hình ảnh Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo ANTT, bảo vệ SEA Games 31

ANTD.VN -Sáng 29-4, các lực lượng thuộc CATP Hà Nội đã triển khai lễ xuất quân Thực hiện các phương án đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước nói chung và TP. Hà Nội nói riêng, CATP Hà Nội đã sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững hình ảnh Thủ đô hiếu khách, an ninh - an toàn.