Quốc hội xem xét, bổ sung trách nhiệm của Công an xã giống như Công an phường

  • 20/10/2021 15:56
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Công an xã giống như Công an phường, thị trấn trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm là phù hợp và cần thiết.

Về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 BLTTHS liên quan đến thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, theo Tờ trình, VKSNDTC đề nghị sửa đổi Khoản 3 Điều 146 BLTTHS, bổ sung trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (như đối với Công an phường, thị trấn, Đồn công an), cụ thể như sau:

“Công an xã, phường, thị trấn, Đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền” .

Uỷ ban Tư pháp (UBTP) tán thành chủ trương bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và nhận thấy quy định tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS phân biệt trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn công an khác với trách nhiệm của Công an xã do tại thời điểm xây dựng BLTTHS 2015, Công an xã chưa được bố trí chính quy như Công an phường, thị trấn, Đồn công an.

Tuy nhiên, trên cơ sở quy định mới của Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an đã triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã nên việc sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Công an xã giống như Công an phường, thị trấn, Đồn công an là phù hợp và cần thiết.

Đồng thời, xuất phát từ quy định của pháp luật hiện hành về vị trí, vai trò của Công an xã chính quy và căn cứ điều kiện thực tiễn hiện nay thì việc giao thêm trách nhiệm cho Công an xã sẽ phát huy nguồn lực của lực lượng này trong việc kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tiếp nhận được và tạo điều kiện giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ giai đoạn mới phát hiện.

Tuy nhiên, về thời điểm sửa đổi, bổ sung quy định này thì UBTP còn có 2 loại ý kiến khác nhau.

Quốc hội xem xét, bổ sung trách nhiệm của Công an xã giống như Công an phường ảnh 1

Lực lượng Công an xã chia sẻ giúp đỡ bà con nhân dân trong mùa dịch

Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 148 BLTTHS về tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khoản 1 Điều 229 BLTTHS về tạm đình chỉ điều tra; khoản 1 Điều 247 của BLTTHS về tạm đình chỉ vụ án, theo Tờ trình, VKSNDTC đề nghị:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 148 BLTTHS: bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố “Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án”.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 229BLTTHS: bổ sung căn cứ tạm đình chỉ điều tra “Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra”.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 247 BLTTHS: bổ sung căn cứ tạm đình chỉ vụ án hình sự “Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố”.

Đa số ý kiến UBTP tán thành với đề nghị của VKSNDTC bởi từ kinh nghiệm thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho thấy, BLTTHS cần có quy định mang tính dự phòng trong trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, UBTP tán thành với đề nghị của VKSNDTC về việc sửa khoản 1 Điều 44 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm thống nhất với nội dung sửa đổi tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS về thẩm quyền của Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Tin cùng chuyên mục