Quốc hội sẽ nghe tờ trình về xây dựng sân bay Long Thành

ANTĐ - Trong tuần làm việc thứ hai, từ 27-10 đến 1-11, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo tiếp thu, giải trình và thảo luận cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng như: dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật hộ tịch; dự thảo Luật căn cước công dân… 

Ngoài ra, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015; việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng. 

Đặc biệt, vào ngày 29-10, Quốc hội sẽ nghe  tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.