Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 9 luật

ANTD.VN - Hôm nay, 19-6, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn và phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). 

Đồng thời, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào; Biểu quyết thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Du lịch (sửa đổi).

Ngày 20-6, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Đến ngày 21-6, trước phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và 4 Nghị quyết.