Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 1Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 2Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 3Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 4Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 5Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 6Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 7Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 8Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 9Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 10Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 11Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 12Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 13Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 14Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr ảnh 15

Quân đội Ukraine đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan bên bờ sông Dnepr

ANTD.VN - Sông Dnepr với chiều rộng hàng km đang trở thành rào cản tự nhiên ngăn Quân đội Ukraine tiến công nhằm kiểm soát các vùng đất còn lại của Kherson.