Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 1Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 2Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 3Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 4Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 5Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 6Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 7Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 8Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 9Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 10Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 11Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 12Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 13Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 14Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 15Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma ảnh 16

Tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ không cần tiêm kích F-35B khi có UAV tàng hình Kızılelma

ANTD.VN - UAV tàng hình Kızılelma sẽ thay thế tiêm kích F-35B trên tàu sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, nó được kỳ vọng sẽ lặp lại thành công của chiếc TB2 hay Akinci nổi tiếng.