Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25

Quân đội Triều Tiên nhận hàng loạt pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25

ANTD.VN - Pháo phản lực lớn nhất thế giới KN-25 là một trong những vũ khí thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi xuất hiện tại buổi lễ duyệt binh của Quân đội Triều Tiên.