Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?

Quân đội Nga chờ đợi gì từ tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk vừa hạ thủy?

ANTD.VN - Thời gian chế tạo tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk lên tới 8 năm, cộng thêm quá trình thử nghiệm có kéo dài 2 năm nữa, khiến nó mất nhiều lợi thế so với khi lên kế hoạch đóng mới.