Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023

Quá tải Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023

ANTD.VN - Hàng nghìn người đã đổ về Công viên Thống nhất, Hà Nội, để tham dự Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 1-3/12/2023. Ghi nhận tối 2/12, hầu hết các gian hàng tại đây đều trong tình trạng quá tải.