Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 1Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 2Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 3Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 4Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 5Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 6Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 7Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 8Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 9Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 10Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 11Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 12Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 13Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 14Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 15Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga ảnh 16

Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga

ANTD.VN - Việc đóng băng tài sản của Nga đe dọa sẽ gây ra cho phương Tây những hậu quả rất xấu, báo chí Trung Quốc phân tích.