Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 1Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 2Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 3Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 4Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 5Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 6Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 7Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 8Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 9Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 10Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 11Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 12Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 13Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine ảnh 14

Tiết lộ chấn động: Mỹ bí mật cắt giảm tính năng của pháo HIMARS trước khi giao cho Ukraine

ANTD.VN - Những tổ hợp HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị âm thầm cắt giảm tính năng nhằm tránh rủi ro về chính trị.