Phúc Thọ sẽ đạt huyện nông thôn mới vào 2017

ANTĐ - Năm 2016, huyện Phúc Thọ đặt mục tiêu sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) để đến năm 2017, toàn bộ 22/22 xã của huyện sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng NTM.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú, đến nay, 17/22 xã của huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2013-2015 đều có từ 17-19 tiêu chí đạt trở lên. Các tiêu chí cơ bản đạt đều nằm trong nhóm tiêu chí cần nhiều kinh phí như cơ sở vật chất văn hoá, trường học và môi trường.

Phúc Thọ sẽ đạt huyện nông thôn mới vào 2017 ảnh 1

Huyện Phúc Thọ phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2017

Trong quá trình xây dựng huyện NTM, huyện đặc biệt quan tâm đến hai yếu tố là bảo đảm thu nhập bền vững, nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hoá, tinh thần, tính cấu kết cộng đồng cho nhân dân. Ngoài ra, trong 2 năm 2012-2013 huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa trên 3.700 ha ở 20/22 xã, thị trấn, đạt 100% kế hoạch thành phố giao.

Trong quá trình xây dựng huyện NTM, huyện đặc biệt quan tâm đến hai yếu tố là bảo đảm thu nhập bền vững, nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hoá, tinh thần, tính cấu kết cộng đồng cho nhân dân.

Cụ thể, để giúp người dân bảo đảm thu nhập, huyện chỉ đạo phát triển gần 2.000 ha vùng lúa chất lượng cao, gần 500 ha rau an toàn; gần 300 ha bưởi vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) công nhận nhãn hiệu bưởi tập thể Phúc Thọ. Gần đây, huyện tiếp tục đầu tư hạ tầng, giống, vốn để đẩy mạnh thế mạnh trồng hoa, cây cảnh tại hai xã Tam Thuấn và Tích Giang.