'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng

'Phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine' thiệt mạng

ANTD.VN -  Giới chức tỉnh Ivano-Frankivsk cho biết Đại úy Anton Lystopad, người từng được trao danh hiệu "phi công giỏi nhất không quân Ukraine", đã thiệt mạng trong chiến đấu với quân Nga.