Đoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại DonbassĐoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại Donbass

Đoàn thiết giáp MaxxPro Mỹ kéo dài nửa cây số xuất hiện tại Donbass

ANTD.VN - Truyền thông Nga vừa đăng tải thông tin cho biết, đoàn xe thiết giáp MaxxPro Mỹ sản xuất kéo dài 500m đã xuất hiện tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, đáng chú ý cả Kiev và Washington trước đó đều chưa lên tiếng về loại vũ khí này.