'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?

'Ngọc trai đen' Tu-134UBL Nga vừa bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea?

ANTD.VN -  Trong số các máy bay quân sự của Nga bị phá hủy tại căn cứ quân sự ở Crimea có "ngọc trai đen" Tu-134UBL, đây là dòng máy bay dùng để huấn luyện các kíp lái oanh tạc cơ và vận tải cơ.