Phê duyệt dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

  • 27/04/2016 05:54
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch (CTF)” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. 

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ Cơ quan thực hiện dự án và Cơ quan đầu mối CTF tại Việt Nam thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải.

Dự án gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1- tăng cường công tác giám sát, báo cáo và xác minh (MRV) cho các dự án do Quỹ CTF tài trợ; Hợp phần 2 - xây dựng các hướng dẫn giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng; Hợp phần 3 - tăng cường năng lực thực hiện MRV và điều phối các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 1.052.000USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 952.000USD; vốn đối ứng là 100.000USD.

Tin cùng chuyên mục