Phê chuẩn kết quả bầu 5 Chủ tịch UBND quận, huyện

ANTĐ - Tại Quyết định 3330/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Tại Quyết định 3319/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Song Hào, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Tại Quyết định 3337/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Cao Thanh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại Quyết định 3255/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại Quyết định 3268/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016.