Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?

Pháo tự hành RCH-155 Đức vừa đồng ý bán cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?

ANTD.VN - Truyền thông Đức đưa tin, Berlin đã đồng ý bán cho Kiev 18 khẩu pháo tự hành RCH-155 với tổng trị giá 216 triệu euro.