Bất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay MỹBất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay Mỹ

Bất ngờ khi xe tăng bền bỉ nhất thế giới hiện nay lại không đến từ Nga, Đức, Anh hay Mỹ

ANTD.VN - C1 Ariete - Niềm tự hào của Lục quân Italia được giới quân sự đánh giá là loại xe tăng có hỏa lực mạnh mẽ và khả năng phòng vệ tốt. Không những vậy đây còn là loại xe tăng bền bỉ nhất thế giới khi có thể chạy với 16.000km liên tục mà không cần đại tu.