Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giớiPháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới

Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới

ANTD.VN - Pháo tự hành M2018 đã được Quân đội Triều Tiên giới thiệu trong lễ duyệt binh và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.