Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 1Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 2Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 3Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 4Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 5Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 6Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 7Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 8Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 9Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 10Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 11Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 12Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 13Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới ảnh 14

Pháo tự hành M2018 của Triều Tiên là một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới

ANTD.VN - Pháo tự hành M2018 đã được Quân đội Triều Tiên giới thiệu trong lễ duyệt binh và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.