• Bộ Công an tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động thời kỳ đổi mới

  Bộ Công an tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động thời kỳ đổi mới

  ANTD.VN - Ngày 22-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp góp phần phục vụ thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh chống phản động thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 • Lật tẩy mưu đồ đen tối dưới vỏ bọc tổ chức “Công đoàn độc lập Việt Nam”

  Lật tẩy mưu đồ đen tối dưới vỏ bọc tổ chức “Công đoàn độc lập Việt Nam”

  ANTD.VN - Trong chiến lược diễn biến hòa bình xuyên suốt để chống phá Đảng, chế độ ta, các thế lực thù địch, phản động thời gian qua đã ráo riết tuyên truyền, lôi kéo công nhân, người lao động tham gia cái gọi là tổ chức “Công đoàn độc lập Việt Nam” mà núp đằng sau đó là một mưu đồ chính trị đen tối, hiểm độc.

 • Ngăn chặn âm mưu lợi dụng dịch bệnh để phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

  Ngăn chặn âm mưu lợi dụng dịch bệnh để phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

  ANTD.VN - Đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh đưa Việt Nam vượt qua mọi phong ba bão táp để vươn lên và phát triển. Chính vì thế, yếu tố quan trọng này luôn bị các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách phá hoại, mà dịch bệnh Covid-19 là cơ hội để chúng thực hiện âm mưu đen tối đó.

 • Những luận điệu xuyên tạc, sai trái với mục đích xấu về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng

  Những luận điệu xuyên tạc, sai trái với mục đích xấu về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng

  ANTD.VN - Những vấn đề lớn mà Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thảo luận và quyết định đang được dư luận quan tâm và hưởng ứng bởi nó đúng và trúng với những yêu cầu mà tình hình thực tiễn đặt ra. Nhưng với các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, đây lại là cơ hội để chúng tung ra những luận điệu xuyên tạc, sai trái với mục đích xấu.

 • Làm thất bại âm mưu thâm hiểm “phi chính trị hóa quân đội”

  Làm thất bại âm mưu thâm hiểm “phi chính trị hóa quân đội”

  ANTD.VN - “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, nhất là “phi chính trị hóa quân đội” là âm mưu thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời cũng là một trọng tâm chống phá của chúng đối với Đảng, Nhà nước ta hòng làm chuyển hóa, phai nhạt lý tưởng, biến quân đội không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 • Nhận rõ thủ đoạn chống phá núp dưới chiêu bài đòi Đổi mới chính trị

  Nhận rõ thủ đoạn chống phá núp dưới chiêu bài đòi Đổi mới chính trị

  ANTD.VN - Cùng với Đổi mới kinh tế, Đổi mới chính trị là lĩnh vực luôn bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tập trung chống phá. Thế nhưng, cũng như trong lĩnh vực kinh tế, những thành tựu Đổi mới chính trị không thể phủ nhận tại đất nước ta là sự bác bỏ, làm thất bại mọi toan tính, âm mưu chống phá trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng.