'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35

'Patriot du mục' tiếp tục bắn hạ cùng lúc 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35

ANTD.VN - Chiến thuật "Patriot du mục" của Ukraine đang gây khó cho Không quân Nga khi rất khó đề phòng.