Tên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệtTên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệt

Tên lửa hành trình Ưng kích YJ-62 của Trung Quốc diễn tập đặc biệt

ANTD.VN - Kênh truyền hình CCTV7 của Trung Quốc vừa đăng tải thông tin về hoạt động huấn luyện của quân đội nước này với tên lửa hành trình YJ-62 (Ưng kích 62).