Pantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trậnPantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trận

Pantsir-SE Nga bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow ngay lần đầu ra trận

ANTD.VN - Pantsir-SE (là biến thể hải quân của hệ thống phòng không Pantsir-S1) lần đầu tiên bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.