Ông Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

ANTĐ -Sau khi thảo luận tại đoàn, chiều 24-11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Với 465/469 ĐBQH tán thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Theo đó, danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Danh sách 16 ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia được giới thiệu gồm: 3 Phó Chủ tịch Quốc hội (để trực tiếp phụ trách 3 Tiểu ban của Hội đồng), Trưởng ban Tổ chức trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Cũng trong chiều 24-11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội. Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được giới thiệu để Quốc hội bầu vào chức danh này.