Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gầnOanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gần

Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA khó cất cánh trong tương lai gần

ANTD.VN - Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA là sản phẩm của Phòng thiết kế Tupolev - thành viên Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất, nổi tiếng với những thiết kế máy bay cỡ lớn. Tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự phương tây cho rằng, với những khó khăn của Nga hiện nay thì chiếc máy bay ném bom tàng hình cỡ lớn này khó có thể cất cánh trong tương lai gần.