Oanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lượcOanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lược

Oanh tạc cơ Su-34 trở thành phương tiện mang tên lửa hành trình tầm xa chiến lược

ANTD.VN - Tên lửa hành trình tầm xa sẽ được điều chỉnh để phóng đi từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết.