Oanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩnOanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩn

Oanh tạc cơ Tu-160 sẽ mang theo 12 tên lửa Kh-BD đầy bí ẩn

ANTD.VN - Tên lửa Kh-BD cực kỳ bí ẩn sẽ trở thành vũ khí mới của oanh tạc cơ Tu-160, giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu của "Thiên nga trắng".