Ô nhiễm tiếng ồn - Mối nguy hiểm đang bị xem nhẹ

ANTD.VN - Cùng với sự phát triển của các đô thị, ô nhiễm tiếng ồn cũng đang ở mức báo động. Mặc dù là một dạng ô nhiễm môi trường rất nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nhưng lại đang ít được quan tâm như các loại ô nhiễm khác. Một số nước đã có quy định khắt khe về hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư với chế tài xử phạt nghiêm khắc, song ở nước ta vấn đề này vẫn chưa được quan tâm và giải quyết đúng mức.