Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?

Những ‘em bé’ từng sống trong Nhà Trắng giờ ra sao?

ANTD.VN -  Con của các Tổng thống Mỹ dù sống ở Nhà Trắng khi còn nhỏ hay khi trưởng thành luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Sau những năm tháng đáng nhớ đó, họ giờ ra sao?