Những bài viết sâu sắc về công tác công an của đồng chí Trần Đại Quang trên Báo An ninh Thủ đô

  • 26/09/2018 06:04
  • 0 bình luận
  • Gia Vinh
  • In bài
ANTD.VN - Đánh giá báo chí Công an nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an đã nhiều lần gửi các bài viết của mình để đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô, cơ quan ngôn luận của Công an Thủ đô Hà Nội.

Từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng an ninh trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không ngừng nghiên cứu để có được những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực mình phụ trách trên cả phương diện lý luận và thực tế. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học năm 1999 và được phong hàm Phó Giáo sư, sau đó là Giáo sư Khoa học An ninh vào năm 2009.

Khi đã giữ cương vị người đứng đầu Bộ Công an, lực lượng mũi nhọn của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, dù bận trăm công nghìn việc, song đồng chí Trần Đại Quang vẫn rất quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, tuyên truyền chống các luận điệu thù địch, phản động chống lại Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, cũng như định hướng, giúp nhân dân hiểu hơn về công tác Công an… bằng cách gửi bài viết đến Báo An ninh Thủ đô.

Những bài viết với độ minh triết cao được đưa ra công luận trong những dịp quan trọng như thành lập Đảng, thành lập lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã có tầm ảnh hưởng sâu rộng, mạnh mẽ, phát huy tối đa tác dụng tuyên truyền, chống phản tuyên truyền và nâng tầm Báo An ninh Thủ đô lên thành một tờ báo có tính giáo dục chính trị cao. 

Những bài viết sâu sắc về công tác công an của đồng chí Trần Đại Quang trên Báo An ninh Thủ đô ảnh 1Từ khi giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang luôn dành tình cảm và sự quan tâm với Báo An ninh Thủ đô 

Những chỉ đạo quý báu về công tác Công an

Trước thềm năm mới Xuân Ất Mùi 2015, đồng chí có bài viết “Nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, khẳng định trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, được biểu hiện tập trung ở hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Bài viết đề cập tới Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu bật: “Phương châm chỉ đạo về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được Đảng ta xác định rõ là kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược; kiên trì giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế; phân hóa, cô lập các phần tử, thế lực ngoan cố chống phá Việt Nam; lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính, đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật; chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới bất kỳ hình thức nào...”.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mục tiêu tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, GS.TS Trần Đại Quang đồng thời phân tích cụ thể định hướng: “Đảng ta đặc biệt chú trọng trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân kiến thức về quốc phòng, an ninh, đồng thời cung cấp những thông tin về âm mưu, hoạt động chống phá, nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong; các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Kiến thức về quốc phòng, an ninh cần được giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên trong mỗi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư”.

Những nội dung mang tính chỉ đạo, định hướng với lực lượng Công an nhân dân đó còn xuất hiện nhiều lần trong các bài viết của GS.TS Trần Đại Quang đăng trên Báo An ninh Thủ đô, nhằm tác động sâu sắc đến nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2015), GS.TS Trần Đại Quang đăng bài viết “Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân”. Sau khi nêu những chiến công mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, đồng chí khẳng định lực lượng Công an đã “luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Bài viết đã làm sáng tỏ một luận điểm không thể phủ nhận: Trong tình hình hiện nay, để tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, bảo đảm Công an nhân dân luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, vấn đề tiên quyết là phải thống nhất nhận thức, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân, đây là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Cũng trong bài viết, nội dung “lấy dân làm gốc” lại được đề cập tới như một biện pháp cơ bản, gốc rễ của công tác Công an. Đồng chí nhắc nhở từng cán bộ, chiến sĩ Công an phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, có nhiều hình thức phù hợp để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với Công an nhân dân. Phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp là lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống; lấy xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, lấy sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện và công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân”.

Trăn trở với việc xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Với tư cách người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành một tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ của mình trong từng bài viết. Tháng 8-2015, trước thềm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, đồng chí viết bài “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”. Bài viết không chỉ nêu lại những bài học kinh nghiệm đúc rút được trong suốt 70 năm trưởng thành của lực lượng Công an mà còn chỉ rõ những khó khăn cả về mặt chủ quan và khách quan mà lực lượng Công an phải đối mặt trong tình hình mới, trong đó có “Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng bộc lộ rõ và nghiêm trọng hơn. Các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tập trung tấn công nội bộ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo, cài cắm người vào nội bộ; ráo riết tiến hành các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, triệt để lợi dụng các nhân tố gây mất ổn định để chống phá ta”.

 Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã đưa ra những chỉ đạo hết sức cụ thể để lực lượng Công an có thể vượt qua mọi thách thức, khó khăn. Nội dung “gắn bó máu thịt với nhân dân” một lần nữa được nhấn mạnh: “Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân. Chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, thiếu sót làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị Công an phải là niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, thể hiện được bản chất cách mạng của Đảng, ý chí và sức mạnh của nhân dân”.

Bên cạnh đó, kỷ luật - yếu tố sống còn cho sự vững mạnh của lực lượng vũ trang cũng được đề cập tới. Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, cần phải “siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa, tác phong chính quy trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao ý chí cách mạng tiến công, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc”.

Không hô hào chung chung, đồng chí đưa ra những nội dung chỉ đạo rất cụ thể để các đơn vị, tập thể, hay mỗi cá nhân đều có thể trên cơ sở đó mà xây dựng chương trình, kế hoạch sát thực cho mình: “Xác định mục tiêu cho phong trào thi đua một cách thiết thực, sát hợp; thường xuyên theo dõi, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng các gương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến. Thông qua các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác, chiến đấu để rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh…”.

Coi trọng mối quan hệ hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân

Không chỉ quan tâm đến công tác của lực lượng Công an, đồng chí Trần Đại Quang còn hết sức coi trọng đến việc nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Bài viết được đăng trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân khẳng định “Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Điều đó đã trở thành truyền thống vẻ vang, bài học kinh nghiệm quý báu, là sức mạnh, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong một bài viết khác, đồng chí cũng nêu bật ý nghĩa của việc tiếp tục chăm lo, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần để Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đủ sức hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Những bài viết sâu sắc về công tác công an của đồng chí Trần Đại Quang trên Báo An ninh Thủ đô ảnh 2

Những bài viết sâu sắc về công tác công an của đồng chí Trần Đại Quang trên Báo An ninh Thủ đô ảnh 3

Những bài viết sâu sắc về công tác công an của đồng chí Trần Đại Quang trên Báo An ninh Thủ đô ảnh 4Những bài viết của đồng chí Trần Đại Quang trên Báo An ninh Thủ đô

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của báo chí Công an đối với công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2014), đồng chí Trần Đại Quang với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã dành riêng 2 trang viết cho Báo An ninh Thủ đô. Bài viết “Báo chí Công an nhân dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội” đã khẳng định “Báo chí Công an nhân dân thực sự là phương tiện quan trọng giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác Công an; là cầu nối giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; là diễn đàn trao đổi, học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ”.

Từ năm 2016, dù bận nhiều việc nước, song với tình cảm dành cho Báo An ninh Thủ đô,  đồng chí Trần Đại Quang vẫn nhớ đến và gửi lẵng hoa của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô trong mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 hàng năm.

Tin cùng chuyên mục