Nhiều anh chị em, giảm nguy cơ ly hôn

ANTĐ - Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học bang Ohio, Mỹ cho biết, nếu một trong hai vợ chồng có nhiều hơn một người anh chị em, thì tỷ lệ ly hôn của cặp đôi này sẽ giảm được 20%.

Theo kết quả nghiên cứu, người lớn lên trong gia đình có nhiều anh chị em, giảm được nguy cơ ly hôn khi trưởng thành. Người có nhiều anh chị em có điều kiện rèn luyện kỹ năng thương lượng cũng như cách cư xử khéo léo trong cuộc sống. Doug Downey – một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu cho biết: “Những người sinh ra trong gia đình đông con, từ nhỏ đã buộc phải chú ý đến tính cách, cảm xúc của các anh chị em. Họ thường có nhiều cơ hội để học hỏi và rút kinh nghiệm thông qua việc cởi mở giải quyết vấn đề”. 

Tuy nhiên, khi thống kê về tình trạng ly hôn của những người là con một hoặc chỉ có 2 anh chị em, kết quả cũng không khác biệt quá nhiều. Nghiên cứu này chỉ làm rõ mối liên quan giữa nguy cơ ly hôn với số lượng anh chị em, tuy nhiên không khẳng định rằng con một thì nhất định sẽ ly hôn.