Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 1Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 2Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 3Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 4Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 5Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 6Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 7Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 8Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 9Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 10Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 11Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 12Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 13Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 14Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 15Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 16Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 17Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 18Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 19Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 20Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 21Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 22Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 23Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 24Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 25Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ ảnh 26

Nhật Bản có thể mua 500 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk từ Mỹ

ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Nhật Bản được cho là đang xem xét đặt mua 500 tên lửa hành trình Tomahawk biệt danh "sứ giả chiến tranh" từ Mỹ, động thái nhằm cải thiện năng lực tấn công đáp trả.