Nhân rộng mô hình "Mái trường an toàn"

ANTD.VN - Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo 138 quận Hà Đông , Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục , phổ biến pháp luật cho học sinh năm 2022, đồng thời phát động Chương trình “ Mái trường an toàn ” năm 2023.