Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho học sinh

ANTD.VN - Với mong muốn nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, CATP Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật bảo vệ môi trường tại Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, buổi tuyên truyền được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội .