Nhận diện tội phạm sử dụng giấy tờ giả để gây án

ANTD. Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không những làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức đó mà còn gây mất ANTT. Không ít đối tượng đã phải nhận hình phạt thích đáng của pháp luật vì hành vi vi phạm này. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều đối tượng vẫn sử dụng các loại giấy tờ giả để làm bình phong, che giấu nhân thân và tiếp tục đi gây án.