Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?

Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson?

ANTD.VN - Theo tờ New York Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bằng giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo.