Theo dõi sát nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, cắt giảm khối lượng nếu vẫn chậm

Theo dõi sát nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, cắt giảm khối lượng nếu vẫn chậm

ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA  theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các nhà thầu đang chậm tiến độ, kịp thời báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh cắt giảm khối lượng hợp đồng đã giao cho các nhà thầu này thực hiện tại các dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam.