Nhà khoa học quốc tế tham vấn chính sách về các vấn đề đương đại Việt Nam

ANTD.VN - 800 báo cáo về Việt Nam học được các nhà khoa học đóng góp tại Hội thảo Việt Nam học ngày 15-12 sẽ là cơ sở tham góp cho việc xây dựng chính sách trong nước.

Toàn cảnh Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ năm

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ năm, với chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu” vừa được khai mạc sáng 15-12 và sẽ bế mạc vào chiều 16-12-2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là diễn đàn lớn của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới có những nghiên cứu liên quan đến Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo lần này đã thu hút được hơn 1.000 bản báo cáo khoa học từ các nơi trên thế giới gửi về, trong đó hơn 800 bài đã được vào chương trình Hội thảo. Trong số 88 báo cáo này, có 220 báo cáo đến từ các nhà khoa học quốc tế.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh vào sự khác biệt Hội thảo lần này so với 4 lần trước là ngoài nội dung học thuật, các chuyên gia tạo sẽ thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu; hướng tới việc quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau để đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu.

Các kết quả của Hội thảo sẽ được tập hợp thành các báo cáo tư vấn chính sách cho Chính phủ và các bộ ngành, góp phần thiết thực cho việc hoạch định các chính sách phát triển quốc gia. Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ xây dựng được mạng lưới các nhà khoa học nghiên cứu về Việt Nam trên toàn thế giới. Đồng thời, thông qua các trao đổi và kết nối tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ đề xuất được các giải pháp để thiết lập, xây dựng và phát triển Trung tâm tư liệu nghiên cứu về Việt Nam và đề xuất xây dựng bộ Quốc chí Việt Nam.

Nội dung của Hội thảo lần này tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực chuyên môn. Cụ thể là: Tiểu ban 1 - Ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế; Tiểu ban 2 - Nguồn lực văn hóa; Tiểu ban 3 - Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Tiểu ban 4 - Chuyển giao tri thức và công nghệ;  Tiểu ban 5 - Kinh tế và sinh kế; Tiểu ban 6 - Biến đổi khí hậu.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chia sẻ, ở trên thế giới, số bài báo khoa học quốc tế nghiên cứu về Việt Nam đã lên tới 40 nghìn bài, trong đó các bài của các tác giả nước ngoài chiếm hơn 50%. Có nghĩa là các nhà khoa học trên thế giới có quan tâm đến các đối tượng nghiên cứu, các vấn đề nghiên cứu và giải pháp cho Việt Nam rất nhiều.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các nhà khoa học là những nhân tố rất đặc biệt trong sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, những nhà khoa học nghiên cứu về Việt Nam là những chuyên gia không chỉ có trí tuệ mà còn có tình cảm nồng hậu với Việt Nam. Những nghiên cứu, kiến nghị từ các nhà khoa học đã và sẽ cung cấp nhiều cơ sở đối với việc xây dựng chủ trương, chính sách của đất nước, là nhịp nối quan trọng giữa Việt Nam và thế giới, để thế giới có sự đánh giá tường tận hơn về đất nước, con người Việt Nam...