Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 1Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 2Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 3Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 4Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 5Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 6Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 7Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 8Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 9Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 10Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 11Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 12Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 13Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão ảnh 14

Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão

ANTD.VN -  Chiều Mùng 2 Tết Quý Mão, hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu tài lộc, may mắn. Mọi người chen chân đi lễ, lực lượng chức năng vất vả phân luồng giao thông...