Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý MãoNgười Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão

Người Hà Nội chen chân đi lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ chiều Mùng 2 Tết Quý Mão

ANTD.VN -  Chiều Mùng 2 Tết Quý Mão, hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu tài lộc, may mắn. Mọi người chen chân đi lễ, lực lượng chức năng vất vả phân luồng giao thông...