Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'

Ngư lôi ‘ngày tận thế’ Poseidon được hoán cải thành 'sát thủ tàu sân bay'

ANTD.VN - Ngư lôi "ngày tận thế" Poseidon với những đặc điểm kỹ thuật cực kỳ riêng biệt và sức mạnh kinh hoàng có thể được biến thành vũ khí chiến thuật với chức năng chuyên tiêu diệt hạm đội tàu sân bay đối phương.